Servis

Svi uređaji koji dođu u servis, servisiraju se originalnim dijelovima koji se naručuju direktno od proizvođača uređaja putem ovlaštene servisne mreže. Serviseri koji rade na uređajima imaju višegodišnje iskustvo u svom području rada i redovito pohađaju seminare koje organiziraju firme proizvođači.

Obratite nam se putem e-maila sa kratkim opisom kvara tako da Vas možemo uputiti kako najbrže i najjednostavnije riješiti problem sa Vašim pokvarenim uređajem na kojem ste primjetili neispravnost u radu.

Prijavite kvar

Uvjeti korištenja